Skip to main content

Parterapi

Det er de færreste, hvis overhoved nogen, der går igennem livet uden på ét eller andet tidspunkt at befinde sig i en krise. Det samme gør sig gældende i parforholdet. Det hænder, at man vokser fra hinanden, har svært ved at tale sammen og lysten til hinanden bliver mindre, ligesom det hænder, at parforhold udvikler sig til rutiner, som gør, at løsningerne på de interne problemer ikke er åbenlyse.

Hvordan man som par vælger at håndtere kriser eller blot de problematikker, man måtte stå over for, er afgørende. For at genskabe eller styrke trivslen i samlivet og hverdagen kan det være nødvendigt at erhverve sig nye værktøjer gennem parterapi.

Om forløbet

Parterapi skal gøre jer i stand til at arbejde på jeres problemer og udfordringer og derved komme derhen, hvor I ønsker at være. Det involverer en fælles granskning af de problemer og udfordringer, I oplever at stå over for, hvilke roller, I hver især har i jeres samliv, og det involverer at få afdækket og italesat, i hvilken retning I hver især og sammen skal hen. Parterapi skal, sagt med andre ord, være et fælles projekt, hvor I er sammen om at få et bedre parforhold ved at tage ansvar for jeres forhold.

Som oftest oplever parrene en mærkbar forskel efter ganske kort tid. Terapiforløbet er derfor kort og effektivt. Ønsker I at finde vejen sammen gennem parterapi, kan I forvente, at et typisk forløb vil involvere:

  • En individuel samtale med fokus på hver jeres ønsker og forventninger.
  • Afdækning af jeres bagvedliggende behov for forandring.
  • En proces, hvor I lærer at tale sammen og lytte til hinanden.
  • Drøftelse af sorg, afmagt, vrede og frygt.
  • Afkodning af kommunikationen i jeres forhold.
  • Øvelser.

Har problemerne mellem jer vokset sig store, vil der også være mulighed for konfliktmægling.

Den opnåede viden om jer selv, hinanden og jeres parforhold vil være med til at kaste lys over de nye redskaber og strategier, der skal genskabe eller styrke trivslen jeres forhold og hverdag.

Hjælp og støtte lige ved hånden

Forandringen sker ikke, når I sidder i terapirummet. Forandringen sker, når I forlader terapirummet med jeres nye viden, forståelse og nye værktøjer, som nu skal bruges. Det betyder, at I kan stå i en situation, hvor I oplever at have brug for hjælp og støtte.

Mellem terapisamtalerne har I derfor mulighed for at modtage håndholdt hjælp og støtte. Dvs. I kan modtage én gratis samtale af 5-10 minutters varighed mellem hver samtale, hvis I f.eks. står i en situation, hvor I har brug for at få opfrisket det, vi har talt om under vores samtaler, eller hvis I har brug for akut hjælp og støtte i en given situation.

Med jeres behov for øje – fleksibel terapi

Frygter I at skulle tage fri fra eller involvere jeres arbejdspladser? Det behøver I ikke. Terapisamtalerne kan både afvikles i hverdage og i weekender, ligesom tiderne er fastsat med øje for jeres mulige behov. På samme måde står det jer frit for at afvikle forløbet fysisk eller online.

Tidspunkter for samtaleterapi

Hverdage: 08.00 – 20.00.
Weekender: kl. 09.00 -16.00.

Find vejen sammen

Profilbillede af Mark Hinchely - rådgiver hos dit udviklingshus

Mit navn er Mark Hinchely. Jeg er bl.a. uddannet socialrådgiver, metakognitiv terapeut og stresscoach, konfliktmægler og har mange års rådgivningserfaring relateret til parterapi, kriser og familieproblematikker.

Priser for parterapi

Fysisk konsultation
985 kr.
Pr. time.
Online konsultation
885 kr.
Pr. time.

Kontakt mig

Udtalelser fra parterapi-klienter

“Tak for to gange meget udbytterige sessioner. Det har givet os det helt rigtige skub til at finde melodien for os igen.”

Jane og PeterTidligere modtager af parterapi

“Det var rart at blive mødt og forstået som mand. Det gjorde, at jeg kunne være i parsamtalerne, og at det er hos Mark, vi søger hjælp, hvis vi igen skal have hjælp til at tale om vores forskelligheder og finde fælles kompromiser og løsninger.”

LarsTidligere modtager af parterapi