Skip to main content

Mark Hinchely

Mit navn er Mark Hinchely. Det er mig, der står bag Dit udviklingshus og derfor også mig, du vil møde, når du starter i et terapiforløb.

Det motiverer mig at kunne hjælpe, støtte og vejlede mennesker til at udvikle sig og opnå gode og varige forandringer i deres hverdag og i livet generelt. Jeg er derfor uddannet metakognitiv terapeut og stresscoach, psykiatrivejleder og konfliktmægler. Herudover er jeg uddannet socialrådgiver og har mange års rådgivningserfaring indenfor parterapi, kriser, psykisk sårbarhed og familieproblematikker, herunder 20 års erfaring med personlig rådgivning og 10 års erfaring med afvikling af terapiforløb.

I kraft af min uddannelsesbaggrund og praksiserfaring har jeg alle dage været vant til at beskæftige mig med mennesker, der af den ene eller anden grund har det svært eller oplever at stå med en udfordring. Jeg er derfor også trænet i at opbygge gode og trygge relationer, med plads til at fortælle om alt det svære og til tider tabubelagte, som er med til at skabe ro, tillid og resultater i terapiforløbet.

Profilbillede af Mark Hinchely - Rådgiver hos dit udviklingshus.

Mine forløb og metoder

I mit virke tilbyder jeg en række forskellige terapiforløb, fysisk såvel som online. Alle forløb er tilrettelagt med øje for det enkelte menneske og tager derfor form efter din aktuelle problemstilling og dine behov.

Kendetegnende for alle terapiforløb er, at vi først vil granske din aktuelle problemstilling. Herefter vil vi i fællesskab se nærmere på dine tankemønstre, følelser og din adfærd. Granskningen af den aktuelle problemstilling og dine nuværende tankemønstre, følelser og din adfærd vil være med til at kaste lys over, hvordan du med rette kan arbejde med dig selv og dine omgivelser og hvilke nye redskaber og strategier, der kan hjælpe dig i din aktuelle situation, både nu og i fremtiden. I terapiforløbet befinder vi os altså i nutiden og skuer fremad for at skabe de forandringer, der skal styrke din trivsel. 

Mellem terapisamtalerne har du desuden mulighed for at modtage håndholdt hjælp og støtte. Dvs. du kan modtage én gratis samtale af 5-10 minutters varighed mellem hver samtale, hvis du f.eks. står i en situation, hvor du har brug for at få opfrisket det, vi har talt om under vores samtaler, eller hvis du har brug for akut hjælp og støtte i en given situation. 

Efter ganske kort tid tid oplever størstedelen af klienterne en mærkbar forskel. Som oftest er forløbene derfor korte og effektive.

Flere af forløbene er rodfæstet i en metakognitiv terapiform foruden mine mange års erfaring inden for området. At flere af forløbene involverer en metakognitiv terapiform betyder, at terapien tager udgangspunkt i din konkrete situation, dine tankemønstre og følelser. Det er med andre ord fremgangsmåden, der skal sikre, at du genvinder kontrollen og den potentielt tabte livskvalitet. Herudover tager jeg bl.a. afsæt i empowerment, narrativ terapi og en løsningsorienteret metodik, som skal hjælpe dig til at nå derhen, hvor du ønsker at være.

Angstterapi

Angst er en naturlig følelse på lige fod med sorg og glæde. Men for nogle tager følelsen over og medfører begrænsninger i det daglige liv. Er det tilfældet, er angst ikke længere en hensigtsmæssig reaktion, men kræver behandling.

Vredeshåndtering

Selvom vrede som følelse hverken er ubetinget god eller dårlig, er det vigtigt, at du kan kontrollere følelsen, både for din egen og andres skyld. Gennem terapi hjælper jeg dig med at forstå og genvinde kontrollen over din vrede.

Parterapi

Hvordan man som par vælger at håndtere kriser eller problemer er afgørende for den fælles og individuelle trivsel. Parterapi kan blive jeres fælles projekt, hvor I er sammen om at få et bedre parforhold. Det involverer bl.a. en granskning af jeres problemer og udfordringer, rollefordelingen i jeres samliv, og at undersøge i hvilken retning I hver især og sammen skal hen.

Stressterapi

Længerevarende stress udgør en trussel mod dit helbred. For at stresstilstanden ikke når så vidt, at der udvikles andre sygdomme, er det vigtigt at tage hånd om dig selv. Du vil her modtage værktøjer, der skal hjælpe dig til at lindre dit ubehag og dermed genvinde kontrollen og overskuddet i din hverdag.

Udpluk af mine uddannelser

  • Uddannet metakognitiv stresscoach og terapeut
  • Uddannet psykiatrivejleder
  • Uddannet konfliktmægler
  • Uddannet supervisor
  • Uddannet socialrådgiver