Skip to main content

Jeg tilbyder

angstterapi vredeshåndtering parterapi stressterapi

Bliv klædt på til at tøjle dine
udfordringer gennem terapi.

Få hjælp og støtte til
dit næste skridt

Ligesom livet byder på en lang række af glæder, byder det også på udfordringer og kriser. Desværre er det ikke alle udfordringer og kriser, der er lige nemme at håndtere på egen hånd. Men heldigvis er der hjælp at hente. Sammen sætter vi fokus på din trivsel og mindsker de eventuelle begrænsninger, du måtte støde på i din hverdag. I fællesskab vil vi både blive klogere på dig, den udfordring eller krise, du står overfor, og de værktøjer, du med fordel kan tage i brug nu og i fremtiden.

Fleksible åbningstider

Du kan tage kontakt, når du har brug for det, dvs. alle ugedage, døgnet rundt.

Hurtig opstart

Dit velbefindende er vigtigt. Som udgangspunkt vil du blive tilbudt en tid til første samtale indenfor ca. 24 timer efter din henvendelse.

Gratis forsamtale

Jeg tilbyder en gratis og afklarende forsamtale, hvor vi vil taler om forventningerne til og udformningen af et forløb, tilpasset dig og dit behov.

Effektiv behandling

Efter ganske kort tid tid oplever størstedelen af klienterne en mærkbar forskel. Som oftest er forløbene derfor korte og effektive.

Terapi tilpasset dig

Udfordringer og kriser kommer i forskellige størrelser. Få hjælp til netop de udfordringer eller den krise, du står overfor, enten fysisk eller online, gennem:

Billede af et par i parterapi.
Profilbillede af Mark Hinchely - raadgiver hos dit udviklingshus.

Mark Hinchely

Bag Dit udviklingshus står jeg, Mark Hinchely. Jeg er uddannet metakognitiv terapeut og stresscoach, psykiatrivejleder og konfliktmægler. Herudover er jeg uddannet socialrådgiver og har mange års rådgivningserfaring indenfor parterapi, kriser, psykisk sårbarhed og familieproblematikker.

Med afsæt i bl.a. empowerment, en metakognitiv og narrativ tilgang til terapi og en løsningsorienteret metodik vil jeg hjælpe og støtte dig til til at nå derhen, hvor du ønsker at være. Samtaleterapien skal altså udmunde i konkrete værktøjer og strategier, der skal give dig handlekraften tilbage og styrke din trivsel.

Udtalelser fra klienter

I tidens løb har flere klienter valgt at sætte ord på deres oplevelser med at indgå i terapiforløb hos mig. Her kan du blive klogere på, hvordan tidligere klienter har oplevet deres forløb.

“Det var rart at blive mødt og forstået som mand. Det gjorde, at jeg kunne være i parsamtalerne, og at det er hos Mark, vi søger hjælp, hvis vi igen skal have hjælp til at tale om vores forskelligheder og finde fælles kompromiser og løsninger.”

LarsTidligere modtager af parterapi

“Jeg fik en tid med det samme, og det var utrolig vigtigt for mig, at jeg så hurtigt fik følelsen af at få hjælp. Mark hjalp mig med at kortlægge mine problemer, så jeg kunne finde en vej, og jeg fik hjælp til at se helheden, hvilket hjalp mig til at træffe den rigtige beslutning.”

JesperTidligere modtager af vredeshåndtering og stressterapi

Tag det første skridt mod bedre livskvalitet i dag.