Krise- & Skilsmissehjælp

Landsdækkende hjælp

Krise- & skilsmissehjælp

Afspil video

Det er svært at overskue konflikter og parbrud, når man er i krise. Vi fungerer derfor som din håndholdte støtte og hjælper dig med at skabe overblik, så du kan træffe sunde og rigtige valg for dig og dine børn.

Hos Dit Udviklingshus har vi mange års erfaring med krise- & skismissehjælp. 

Vi tilbyder: 

  • Gratis forsamtale (telefonisk eller online)
  • Konkret vurdering af din sag
  • Overblik og udarbejdelse af strategi
  • Konfliktnedtrapning med fokus på at skærme børnene
  • Hjælp med svar og skrivelser til myndighederne
  • Partsrepræsentant og bisidder i Kommunen og Familieretshuset 
  • Juridisk bistand gennem tæt samarbejde med advokat Michael Nauman
  • Personlig rådgivning som dækker hele landet
  • Online rådgivning med lyd og video

Vi er din håndholdte støtte hele vejen i gennem.

Vi hjælper dig med at få behandlet din sag i Familieretten, og her går vi gerne med som bisidder.

Vi kan hjælpe dig med at få belyst din sag og støtte dig i, at dine synspunkter og bekymringer bliver tydelige for Familieretshuset. Det kan også indebære, at vi tager med som bisidder til møder i kommunen m.v., der vedrører sagen.

Som professionel bisidder støtter vi dig ved samtaler med offentlige myndigheder. Vi kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, have overblik og holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet samt konsekvenserne heraf. 

Særligt mellem møderne er vi til rådighed, når du bliver i tvivl om forløbet, hvordan du løser et problem eller når usikkerhed opstår (har vi husket, hvad gør vi hvis, hvad skal jeg have fokus på, har I styr på min sag o. lign.)

 

Udarbejdelse af strategi og at gå hele vejen

Vi har omfattende erfaring med at danne os sagsoverblik, og i tæt samarbejde med dig får vi udarbejdet en strategi, som vil være retningslinjen i din sag. Du vil få et overblik over hvad du kan forvente (og ikke forvente), samt hvad der skal til. Det kan være forandringer hos dig, et nyt fokus, dokumentation, en anden måde at svare på mail/ beskeder på o.lign. Alle planer tager udgangspunkt i dine ønsker og dine børns behov.

Vi går hele vejen med dig. Du vil have sparring hele vejen også når du er ”under angreb” en weekend. Så vil du som udgangspunkt altid kunne få fat i en af os, som kan hjælpe dig igennem med vejledning om, hvordan du skal håndtere situationen.

 

Bisidderhjælp og partsrepræsentant

Som udgangspunkt deltager vi ved møder som partsrepræsentant. Forskellen ved at være bisidder og partsrepræsentant er, at man som bisidder ikke kan tale din sag og aktiv støtte dig i mødet. Herudover kan man ikke sende skrivelser på dine vegne. 

Bisidder bruges ofte hvis du vil have et par ekstra øre med til møder, en støtte i samtalen og en at vende samtalen med efterfølgende. Igen så bruger vi mest det at være partsrepræsentant og kan her aftale vores rolle. Det gør at den hjælp du kan trække på altid, er den rette.

Vi modtager dog som udgangspunkt ikke post og mail på dine vegne. Du har, med mindre andet er aftalt, selv alle dokumenter og oplysninger på din sag. Det er vigtigt for os, at vi støtter dig til at selv at have overblik og ansvar.

 

Skilsmisserådgivning

Når familier brydes, er det ofte grundlag for uenigheder. Det er uenigheder om alt fra bodeling, deling af børn og om at lave nye aftaler. 

Ofte er der mange følelser på spil. De fleste parbrud sker på noget som ligger mindst 2 år tilbage. Det betyder, at der ligger uforløste ting, bitterhed, vrede, svigt og andre stærke følelser. Derfor kan det være svært at have tillid og vilje til at indgå i nye aftaler. Måske har man intet ønske om noget godt for den anden.

Det er ofte vigtigt at søge rådgivning. Også selv om din partner ikke har lyst. At kunne tage ansvar for en sund dialog, hvor man er villige til at finde løsninger og kompromiser. Dette sker nok bedst, hvis man får støtte til denne proces. 

Vi har mange års erfaring i at arbejde med dialog og rådgive i hvordan din dialog fremover skal være. Støtte dig i at træffe beslutninger og også beslutninger om hvornår ”nok er nok”. Herefter kan du sige, at du har gjort dit for at dialogen lykkes og mistillid kunne mindskes. 

 

Møde i Familieretshus og familieretten

Vi har et tæt og mangeårigt samarbejde med Nauman advokater. Vi har indgået en aftale om samarbejde, hvor vi sikre en helhedsorienteret rådgivning og indsats. Vi står for den socialfaglige vinkel i alle vores sager og Nauman advokater står for den juridiske indsats. 

Vi tager primært møder i kommuner og i Familieretshuset. Her har vi en lang erfaring i at støtte vores klienter i at få sat ord på det der er gået forud, samt få svaret på modpartens oplevelser. Vi går med dig som partsrepræsentant til møder, hjælper med at læse referater igennem og svare på disse. I enkelte sager er det nødvendigt at skrive et oplæg med din(e) oplevelser og din historie, da Familieretshuset har brug for at være, kunne være forbered for at træffe sunde og korrekte afgørelser. Vi hjælper med den efterfølgende dialog omkring din sag og yder rådgivning undervejs. Vi justerer løbende din strategi og den røde tråd i syn og indsats.

Når sagen skal i Familieretten eller du skal møde til afhøring o. lign. så har vi en aftale med Nauman advokater om at de bistår dig, og vi holder fast i den strategi der er udarbejdet. Det er dig som beslutter, hvilken strategi der er en rigtige for dig på baggrund af rådgivning fra os og Nauman advokater.

Vi har en lang erfaring i at lægge strategi og har en god erfaring i at vinde de sager, vi påtager os. Ring for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med at få overblik i din sag og lagt en strategi som ”holder i retten”.

Mark-Hinchely-Michael-Nauman-samarbejde

Foto: Mark Hinchely & Michael Nauman

 

Konfliktmægling i skilsmissen / mediering

Det kan godt være, at I har besluttet at i skal gå fra hinanden. Da vi ved,  at der ofte ligger en konfliktfyldt historie bag jer, så kan de være vigtigt at få hjælp til at se på den. Måske få hjælp til at acceptere, at i på flere punkter er uenige og ikke længere har brug for at få ret.

Ofte er der mange følelser på spil. De fleste parbrud sker på noget som ligger mindst 2 år tilbage. Det betyder, at der ligger uforløste ting, bitterhed, vrede, svigt og andre stærke følelser. Derfor kan det være svært at have tillid og vilje til at indgå i nye aftaler. Måske har man intet ønske om noget godt for den anden.

Både for jeres, for jeres børn, for jeres familie og venners skyld, så er det vigtigt at tage ansvar for at komme videre og i et eller omfang, at kunne tilgive hinanden. Nok vigtigst af alt, så er det vigtigt for jeres børn, at i kommer gennem brud og kan tage ansvar for samarbejder omkring jeres børn. I skal, efter at i er gået fra hinanden, lære en ny måde at være forældre for jeres børn. Kom igang så tidligt som muligt, så jeres uoverensstemmelser ikke får lov til at vokse. Ring for at høre hvordan vi kan hjælp jer.

 

Børn og skilsmisse

Jeres børn lider uanset om i er enig i brud eller ej. Vi ved, at det er voldsomt for børn, når deres forældre er uenige og går fra hinanden. Jeres børn har været enig med jer hver især om at mor og far er det bedste i denne verden, og at i er værd at elske. Når i vælger at gå fra hinanden, så risikerer jeres børn at stå alene tilbage med deres kærlighed til hver af jer. Hvis I samtidig taler dårligt om den anden eller taler dårligt om den anden til andre, så rammer det jeres børn voldsomt, og de står alene tilbage med deres kærlig til hver af jer.

Børn ved mere, end de fleste tror. Det er vigtigt at tage ansvar for at sikre dialog med dem, så de ikke begynder at gætte. De fleste gætter forkert, og ofte har børn en god fantasi. I bør sikre jer, at I får taget hånd om jeres børn i bruddet. Ring og få rådgivning om hvordan du / i håndtere at skærme jeres børn i bruddet.

 

Med børnene i fokus

Vi hjælper dig med at skabe overblik og med at træffe sunde og rigtige valg for dig og dine børn. Her med fokus på, at dine børn kommer så lidt i klemme som muligt, og at du tager valg, som er med til at skærme dem.

Som konfliktmægler i samværssager giver vi jer redskaber til at sikre forældresamarbejdet og den vigtige kommunikationen heri. Konfliktmægling i samværssager fungerer effektivt og hurtigt, fordi I sættes sammen og støttes i en konstruktiv og fremadrettet dialog af os som en neutral tredjepart, der afsluttes med en acceptabel og holdbar løsning for jer og ikke mindst jeres børn.

 

Personlig rådgiver

Vi har mangeårig erfaring med at rådgive og støtte både mænd og kvinder i parkonflikter, parbrud og skilsmisser, hvor der er børn involveret.

Vi kan hjælpe dig med at arbejde med dig selv og dine problematikker samt skabe overblik og hjælpe dig med at se konsekvenserne af de valg, du træffer og ikke træffer. Her igen med fokus på, at dine børn kommer så lidt i klemme som muligt, og at du tager valg, som er med til at skærme dem og skabe positive og holdbare rammer for dem og deres hverdag.

 

Samarbejdet med Nauman Advokater

Vi har haft et tæt samarbejde med Nauman Advokater i en årrække. Sammen har vi erfaringer i at lægge en strategi, hvor dine børn er i centrum, lave en opgavedeling af indsatsen så du er dækket ind med en socialfagligt vinkel som understøttes juridisk. Det sikrer, at der holdes en rød tråd i dit forløb.

Vi holder overblikket og styrer din sag og har samtaler med Nauman Advokater når der sker ændringer, som skal vurderes af advokat. Ud over at dine udgifter holdes nede, er dine børn ikke fanget i ”kold” jura, men holdes som et vigtigt fokus i planen. 

Når din sag overgår til retten, så er det Nauman Advokater, der styrer denne indsats i forhold til den strategi, der er udarbejdet. Der er lavet en prisaftale således, at når du er ”kunde” i vores samarbejde med Nauman Advokater,  medfører det, at du får en skarp pris, når din sag skal i retten.

Hvis du vil høre mere om, hvordan du får hjælp i vores samarbejde med Nauman Advokater, kan du ringe til os og evt. bestille en gratis forsamtale.

 

Uanset hvilken situation du står i, er der hjælp at hente. Kontakt os på +45 23 74 16 31, så vi sammen kan finde den helt rigtige løsning for dig og dine børns fremtid.

6 ting du selv kan gøre

Du kan finde gratis hjælp hos bl.a. Mødrehjælpen, Lev uden Vold, Foreningen Far, Mandecentret.

Læs om andres oplevelser af et samarbejde med Dit Udviklingshus

Terapeut
Mark Hinchely

Mark har mere end 20 års erfaring med personlig afklaring og rådgivning og over 10 års erfaring med konfliktmægling og parterapi. Dertil livsterapi som stresscoaching, angstterapi og vredeshåndtering.

Tlf.: 23741631
E-mail: mh@udviklingshus.dk

Mine behandlingspriser
Kontakt mig her

Skal vi samarbejde om at løse
dine udfordringer?

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.