Mark Hinchely

Mine forløb og metoder

I mine terapiforløb inddrager jeg elementer fra forskellige teorier, som jeg af erfaring ved, giver mulighed for at tilrettelægge et forløb med et individuelt tilsnit. Jeg er især inspireret af empowerment, den narrative tilgang og den løsningfokuserede metodik.

Ved et forløb hos mig er fokus lagt på at hjælpe dig til at få overblik over problemet og dernæst lave strategier for handling og løsning af problemet. Et succesfuldt forløb er, når du atter kan handle og vælge i livet og derved igen opleve at have kontrollen over din hverdag.

Et forløb hos mig er ikke behandling, men en måde at få handlekraften tilbage og kunne få hensigtsmæssige strategier, der virker. De fleste vil kunne finde de rigtige løsninger, hvor min rolle i højere grad er at facilitere processen sammen med dig.

Mark Hinchely

Min baggrund

  • Uddannet socialrådgiver
  • Mange års rådgivningserfaring og praksis inden for parterapi, kriser og psykisk sårbarhed
  • Uddannet konfliktmægler, supervisor, stresscoach og psykiatrivejleder
  • Erfaring med familieproblematikker

Se, hvilke behandlinger vi tilbyder dig

metakognitiv terapi

Få hurtig og effektiv hjælp til at komme ud af stress, angst og vrede ved at arbejde med dine tanker via samtaler og øvelser.

Stresscoaching

Få hjælp til at sikre din trivsel i hverdagen og på arbejdspladsen, og slip fri af stress. Med enkle redskaber og bevidstgørelse af tanker og tankeprocesser kan du lette din hverdag og blive bedre til at afhjælpe symptomer på stress fremadrettet.

Angstterapi

Få hjælp til at reducere din angst og opnå bedre kontrol over din hverdag. Som ved stresscoaching arbejdes der med dine tanker og dine tankeprocesser.

Vredeshåndtering

Få overblik over, hvad der udløser din vrede, og få hjælp til at tage kontrollen over den, så du ikke ødelægger relationer og dit eget liv. 

Læs mere ⟶

Fælles forløb

Jeg tilbyder parterapi, så I sammen kan få hjælp til problemer i jeres parforhold, samt konfliktmægling i skilsmisse- og samværssager. Derudover tilbyder jeg faglig supervision.

Parterapi

Få hjælp til, at I sammen tager ansvar for løsninger af konflikter og mistrivsel i jeres parforhold, og gør det, mens tid er. De fleste, især mænd, søger først hjælp, når forholdet er ved at gå i stykker.

Konfliktmægling

Som konfliktmægler i skilsmisse- og samværssager yder jeg støtte før, under og efter skilsmissen, så I kommer menneskeligt værdigt igennem den svære tid. Jeg giver jer især redskaber til at sikre forældresamarbejdet og den vigtige kommunikationen heri.    

Faglig superversion

Jeg er uddannet supervisor, og med en faglig supervision kan ledere og medarbejdere få et fagligt og professionelt løft, som giver ny inspiration og energi til det videre sociale arbejde.

Læs mere ⟶

Socialrådgivning

Jeg hjælper dig med at navigere i sociale problemer og sociale situationer, som du har svært ved at håndtere.

Bisidderhjælp

Som professionel bisidder støtter jeg dig ved samtaler med offentlige myndigheder. Jeg kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, have overblik og holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet samt konsekvenserne heraf. Dernæst får du hjælp ift. dine rettigheder.

Forældrestøtte iht. Serviceloven § 54

Jeg tilbyder min hjælp som bisidder ved møder og særligt gennem støtte i kontakt til kommune og anbringelsessted. Jeg hjælper dig med at blive hørt og navigere i det svære felt, når dit barn er blevet anbragt.

Din vej videre

Jeg har mange års erfaring med at vejlede og støtte mennesker i at se og nå mål i deres liv, bl.a. i deres arbejdsliv. Her kan jeg hjælpe dig med at se helheder og vælge den rette vej for dig.

Mentorløsninger

Det kan være svært at være ledig og tilknyttet et jobcenter med de krav, der stilles. Som mentor kan jeg støtte dig i at nå de aftalte mål samt åbne op for nye udviklingspotentialer i dit arbejdsliv.

Læs mere ⟶

Autismehåndtering

Jeg har mange års erfaring med støtte og vejledning af børn og unge med autisme samt deres forældre. Det handler for mig om at skabe de bedste rammer for barnets trivsel og læring.

Til forældre til børn med autisme

Igennem samtaler med jer som forældre formidler jeg viden og forståelse for autisme. Jeg giver jeg metoder og værktøjer til at udvikle barnets/den unges sociale og kommunikative kompetencer i lige præcis jeres dagligdag.  

Til unge med autisme

Jeg tilbyder individuel rådgivning til dig med autisme. Vi mødes og taler, så vi sammen kan finde nye og bedre handlemønstre til dig. Jeg tilbyder ligeledes praktisk hjælp til f.eks. daglige skemaer og madplaner.  

Til fagpersoner der arbejder med autisme

Som pædagog med mangeårig erfaring med børn og unge med autisme kan jeg hjælpe med at give konkrete redskaber, som du kan arbejde videre med sammen med det enkelte barn. Jeg har ligeledes stor erfaring med inklusion i skoler og kan rådgive herom.  

Læs mere ⟶

Din sag I familieretshuset

Jeg hjælper dig med at få behandlet din sag og går gerne med som bisidder. Mit fokus er dit barns perspektiv og behov ift. at få aftalt og iværksat holdbare løsninger for jer. 

Få overblik over sagen

Jeg kan hjælpe dig med at få belyst din sag og støtte dig i, at dine
synspunkter og bekymringer bliver tydelige for Familieretshuset. Det kan også indebære, at jeg tager med som bisidder til møder i kommunen m.v., der vedrører sagen.

Hjælp til krise- og konflikthåndtering

Det er svært at overskue konflikter og parbrud, når man er i krise. Jeg hjælper dig med at skabe overblik og med at træffe sunde og rigtige valg for dig og dine børn. Her med fokus på, at dine børn kommer så lidt i klemme som muligt, og at du tager valg, som er med til at skærme dem. 

Fars rådgiver

Jeg har mangeårig erfaring med at rådgive og støtte mænd i parkonflikter, parbrud og skilsmisser, hvor der er børn involveret. Jeg kan hjælpe dig med at arbejde med dig selv og dine problematikker samt skabe overblik og hjælpe dig med at se konsekvenserne af de valg, du træffer og ikke træffer.

Læs mere ⟶

Se alle mine behandlinger

Adresse

Hindbærvangen 69
2765 Smørumnedre

Kontakt

Tel.: +45 23 74 16 31
kontakt@udviklingshus.dk