fbpx
Mark Hinchely

Mine forløb og metoder

I mine terapiforløb inddrager jeg elementer af forskellige teorier, som jeg erfaringsmæssigt ved giver mulighed for at tilrettelægge et forløb med et individuelt tilsnit. Jeg er inspireret af især empowerment, den narrative tilgang samt den løsningfokuserede metodik. Ved et forløb hos mig er fokus lagt på, at hjælpe dig/jer til at få overblik over problemet og dernæst lave strategier for handling og løsning af problemet. Et succesfuld forløb er, når du/I atter kan handle og vælge i livet, og derved igen opleve at have kontrollen over din/jeres hverdag. Et forløb hos mig er ikke behandling, men en måde at få handlekraften tilbage og kunne få hensigtsmæssige strategier, der virker. De fleste vil kunne finde de rigtige løsninger, hvor min rolle i højere grad er at facilitere processen sammen med dig/jer.
Mark Hinchely

Min baggrund

  • Uddannet socialrådgiver
  • Mange års rådgivningserfaring og praksis inden for parterapi, kriser og psykisk sårbarhed
  • Uddannet konfliktmægler, supervisor, stresscoach og psykiatrivejleder
  • Erfaring med familieproblematikker

Se hvilke behandlinger vi tilbyder dig

Parterapi

Få hjælp til, at I sammen tager ansvar for løsninger af konflikter og mistrivsel i jeres parforhold, og gør det mens tid er!
Søg hjælp i tide. De fleste søger hjælp alt for sent, hvor forholdet er ved at gå i stykker. Særligt mænd søger
hjælp sent. Vi arbejder sammen med jeres problemer, og i fællesskab ses der på, hvad problemerne
betyder hvor jer. Der fokuseres på mistrivsel og hvordan I sammen kan tage ansvar for et sundt parforhold.
Læs mere ⟶

Stresscoaching

Få styr på tankemylder og grublerier. Med et forløb i stresscoaching sikrer du en hurtig og sikker vej ud af din stress.
Mange kommer meget sent og får hjælp til at se på de vanskeligheder, der fylder i deres hverdag. Der
bruges meget tid på bekymringer, grublerier og på at planlægge hvad man skal gøre ved givne situationer.
Generelt ses det i disse grublerier, at du ikke finder løsninger, og mens du grubler vokser dit ubehag og
vanskeligheder betydeligt.
Allerede efter første samtale vil du følge bedring. Alle forløb er korte og effektive.
Forløbene er korte og det er muligt at forsætte i et gruppeforløb når du har været igennem et grundforløb.
Læs mere ⟶

Angstterapi

Få en effektiv løsning på din angst, panikangst, tænkemylder og bekymringer, herunder også lette tilstande af OCD eller PTSD.
Du kan forvente mindre ubehag allerede efter første samtale. Her får
du kontrol over dine tanker og får en effekt hjælp til din angst uanset om det er panikangst,
generaliseret angst eller én af de forskellige andre former for angst. Metakognitiv terapi er effektiv
og du vil få redskaber, der vil give dig mulighed for at genvinde kontrollen i hverdagen.
Forløbene er korte, og det er muligt at fortsætte i gruppeforløb, når du har gennemført et grundforløb.
Læs mere ⟶

Vredeshåndtering

Få overblik hvad der udløser din vrede, og få hjælp til at tage kontrollen over din vrede, så du ikke ødelægger relationer og dit eget liv.
Vi kortlægger den vrede du oplever, ser på de situationer hvor
du oplever vrede, og hjælper dig med at se andre løsninger, samt at se på hvornår og hvad du skal
gøre for at undgå episoder med vrede. Jeg hjælper dig med at se på om der er bagvedliggende
problemer, og støtter dig i at få se på eller løst disse.
Dette tilbud er særligt tiltænkt personer, der har vrede i forhold til enkeltpersoner eller i afgrænsede
situationer. Det kan være i situationer på din arbejdsplads eller i parforhold.
Forløbene er korte og det er muligt at forsætte i et gruppeforløb når du har gennemført et grundforløb.
Læs mere ⟶

Socialrådgivning / Jura

Jeg hjælper dig med at navigere i sociale problemer og sociale situationer, som du har svært ved at håndtere.
Jeg hjælper dig med at få behandlet din sag, og går evt. med som bisidder.
I forhold til sager i Familieretshuset hjælper jeg med at du får belyst din sag, og får støtte til at dine
synspunkter og bekymringer bliver tydelige for Familieretshuset.
Mit fokus er dit barns perspektiv og behov ift. at få aftalt og iværksat holdbare løsninger for jer. Tilbud
kan også omfatte andre ydelser, for eksempel møder i kommunen og andet, der vedrører sagen. Kontakt
mig med henblik på en vurdering af din sag og hvad jeg kan bistå med.
Herudover tilbyder jeg mere bred socialrådgivning – du er velkommen til at kontakte mig med henblik på
en individuel konkret vurdering, om jeg kan varetage netop din sag.
Læs mere ⟶

Se alle mine behandlinger

Adresse

Hindbærvangen 69
2765 Smørumnedre

Kontakt

Tel.: +45 23 74 16 31
kontakt@udviklingshus.dk